Z O O F O K U S

ładowanie strony...

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14 +48 503 192 387 info@zoofokus.pl

    Zoofokus
  • Home
  • Wszystkie Testy

Wszystkie Testy

Alert Combo 1 rok
Alert Combo 1 rok

Pakiet Alert Combo™ łączy w sobie testy Ammonia Alert® i pH Alert® . Stale monitoruje  poziom amoniaku i odczyn ph wody słodkiej.

Alert Combo 6 miesięcy
Alert Combo 6 miesięcy

Pakiet Alert Combo™ łączy w sobie testy Ammonia Alert® i pH Alert® . Stale monitoruje  poziom amoniaku i odczyn ph wody słodkiej.

Ammonia Alert
Ammonia Alert

Ammonia Alert to unikatowy przyrząd pomiarowy, umieszczany w akwarium lub filtrze, w sposób ciągły monitorujący poziom amoniaku. Zmieniając kolor, ostrzega o zmianach poziomu amoniaku o mniej niż 0.05 mg/L (ppm). Zastępuje klasyczne testy akwa [...]

MultiTest™ Nitrite/Nitrate
MultiTest™ Nitrite/Nitrate

Zestaw przeznaczony jest do pomiaru poziomu azotynów i azotanów w akwariach słodkowodnych i morskich. Pozwala na ocenę ilości azotynów (NO2 -) i azotanów (NO3 -), nie wolnego azotu. Azotyny są związkami toksycznymi dla żywych organizmów i nie [...]

MultiTest™ Phosphate
MultiTest™ Phosphate

Wykrywa fosforany w zawartości mniejszej niż 0.05 mg/L Stojak na 6 testów jednocześnie Do akwariów morskich i słodkowodnych

pH Alert
pH Alert

pH Alert to unikatowy przyrząd pomiarowy, umieszczany w akwarium lub filtrze, w sposób ciągły monitorujący odczyn wody. Zmieniając kolor, ostrzega o zmianach odczynu w zakresie od pH 5,8 do 8,2. Zastępuje klasyczne testy akwarystyczne, nie wym [...]